Wah Tong Group Limited 是集團式經營的印刷集團,本工廠

  主要產品是雪糕杯紙杯膠杯紙袋環保袋膠袋、紙盒餐盒、紙巾、勺子。

  歡迎網上參觀或光臨本公司 Showroom

 

「Best Price and Good Quality 直 接 廠 家,信 心 保 證 」

  訂購熱線:

  (00852) 3580 0826

  (00852) 3580 0875

  (00852) 3580 0879  

  (00852) 3580 0837  

  (00852) 3580 0893

  E-mail: li@wth.com.hk

        

 

 

POWERD  BY WAH TONG GROUP LIMITED